rozbité autosklo

KÓDOVÁNÍ SKEL

autoskla

VINPRINT II

Paket obsahujíci veškeré komponenty potřebné k aplikaci VIN technologií leptání VINPRINT na vnitřní stranu skel automobilů a v případě autofólií, převážně u starších vozidel, aplikaci z vnější strany skel automobilů. Součástí produktu je automatické zaregistrování VIN vozidla do databáze European Car Registr.

Na výstražné samolepce, která obklopuje vyleptané VIN, může být uvedena společnost, která provedla označení vozidla, jako garant profesionálního provedení označení vozidla technologií VINPRINT podle stanovených postupů výrobcem.

kódTechnologie VINPRINT II, jako jediná umožňuje vyleptat logo společnosti, jako trvalý doklad profesionáního označení vozidla.

 

Technologie VINPRINT II je VELMI ÚČINNÁ PREVENCE PROTI ODCIZENÍ VAŠEHO VOZIDLA, která je JEDINEČNÁ UMÍSTĚNÍM LEPTANÉHO VIN Z VNITŘNÍ STRANY SKEL VOZIDLA, V BLÍZKOSTI HOMOLOGAČNÍ ZNAČKY SKLA.

Součástí technologie VINPRINT II, je bezplatná registrace do databáze ECR, kde si každý klient může po zadaní daného VIN bezplatně zkontrolovat, že vozidlo bylo označeno technologií VINPRINT II. Zkontroluj své vozidlo.